Mukarov.net - hospoda u Hujerů-historie      Pocet zobrazeni    Free Counter


0025_Hospoda 20-tá léta 0030_mukařováci před sálem 20-tá až30-tá léta 0040_hospoda 30-tá léta 0045_pohled z protější stráně 0050_stavba garáže na nákl. automobil Peugeot DMA rok cca 1946 0051_Ladislav Hujer před garáží rok cca 1961 0055_hostinec u Hujerů 0057_pohled z cesty rok 1945 0058_RA před hostincem pana Hujera 0060_letecký pohled 0065_pohled na jeviště-hra dům na předměstí rok 1960 0087_slavnostní otevření hasičské klubovny 0089_hasičská klubovna 0090_hasičská klubovna 0091_původní šatna a potom bar- na snímku mukařovská mládež 0092_komora u bývalé klubovny hasičů směr nad pódium 0093_výčep a dveře na hlavní chodbu 0094_zábava s kulturní vložkou 0095_výzdoba na sále 0095a_sál s pódiem_ sportovní příprava 0096_před příchodem truhláře Machatého 0097_hospoda 0098_ před demolicí 0099_ před demolicí 0099a_před demolicí 0100_Začátek demolice 0102_demolice 0104_demolice 0105_demolice 0106_demolice 106a_demolice 0107_demolice 0107a_demontáž podlahy na sále 0108_demolice 108a_demolice 0108b_demolice 0109_demolice 0110_demolice 0111_demolice 0112_demolice 0114_demolice 0114a_demolice 0114b_demolice 114c_demolice 114d_demolice 0115_demolice 0116_demolice 116a_demolice 0117_demolice 0118_konec demolice 0119_konec demolice 0120_plocha po zarovnání 0121_plocha po zarovnání 0150_současný pohled na plochu kde stála hospoda

zavřít