Vítejte Guest (Přihlášení) Hlavní strana Archiv Mukařov-info Mukařov-orientační plán Mukařov-historie Osadní výbor Mukařov SDH Mukařov TvJ SOKOL Mukařov TcJ SOKOL Mukařov Malá Skála Malá Skála-úřední deska Foto a video galerie- nové! administrace - kontakt Články
Uživatel: Heslo:
Vytvořit účetZapomenuté heslo


Webkamera

Jak bude?


Počasí Jablonec nad Nisou - Slunečno.cz


Články
Témata:109
Příspěvky:232
Témata/Příspěvky:47 %
rekonstrukce Silnice III/28723 - info
Poslední příspěvek admin
On 29/10/2023 13:14:01
NOVÁ ČEKÁRNA a VÝVĚSKA PROTIVNÁ
Poslední příspěvek admin
On 06/06/2023 16:11:55
Archivek
Poslední příspěvek admin
On 11/02/2023 18:23:42
REFERENDUM VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Poslední příspěvek admin
On 16/01/2023 17:21:24
Osadní výbor Mukařov 2022-2026
Poslední příspěvek admin
On 09/11/2022 17:17:17
Dětské odpoledne 2022 - výsledky
Poslední příspěvek admin
On 09/07/2022 17:31:23
TvJ --> covid a přání
Poslední příspěvek admin
On 24/11/2020 18:08:29
TvJ --> Plán akcí na rok 2020
Poslední příspěvek admin
On 07/02/2020 17:23:33
TvJ --> výsledky vánočních turnajů
Poslední příspěvek admin
On 27/01/2020 15:38:38
TvJ --> VVH 2020
Poslední příspěvek admin
On 15/01/2020 20:16:32

Statistiky

ProfilNahoru


Články > všeobecná diskuze
View Topic: Osadní výbor Mukařov--> zápisy ze schůzí

1
<< Předchozí      Další >>

[Cituj]
admin (Owner)
13/09/2016 20:22:59
(404 weeks ago)

Příspěvky: 231
Czech Republic    

ZÁPIS Z OSADNÍHO VÝBORU ZE DNE 9.9.2016

   Po přivítání všech přítomných občanů se přečetl zápis z poslední schůze, který byl bez připomínek.

 Po té byli občané obeznámeni ohledně dění obce M. Skála, ale především Mukařova:

– změna obecně závažné vyhlášky o stanovení doby nočního klidu,
ta je nově od 22:00-6:00 hod.
– Plánované započetí opravy Dráhy a “koupaliště“, jenž by měli začít na konci září – začátkem října, a věci s tím spojené...
– žádost obce o doplnění dopravního značení
– obeznámení s návrhem nového územního plánu a vysvětlení některých důležitých a podstatných pojmů a věcí


 Diskuse:
dopravní značení – Dráha – u Daníčků – DZ není vidět
nutno přizvat okolní majitelé před započetím
prací k vyjádření co se hlavně týká vodních zdrojů a ztoku vody do domů!
– Žádost na O.Ú. M.Skála na “vytažení“ již několika projektů na DZ a provedení aktualizace
– označení hlavní silnice u Točny + odbočky do dolních Končin, v Dolenci (pod koupalištěm), odbočka na Sokolské pole – dle součastné situace platí přednost zprava, ale občan místních “věcí“ neznalý se tím může nečekaně (ale po právu a podle pravidel silničního provozu) pro usedlíky řídit
- stížnost pana Bryknara B. na nepořádek u pana Pavlaty, který se už i šíří na jeho pozemek a též na pozemek paní Růžičkové
- pozvat pana Dufka na prozkoumání stavu lípy před hasičárnou.

 Následovalo poděkování přítomným občanům za jejich účast a náměty.

za OV Hajný R.

Naposledy editovano admin at 13/09/2016 20:24:04

Top

[Cituj]
admin (Owner)
20/03/2016 07:40:58
(430 weeks ago)

Příspěvky: 231
Czech Republic    

ZÁPIS ZE SCHŮZE OSADNÍHO VÝBORU DNE 18.3.2016

 
   Po přivítaní a omluvě předsedy OV, že se dlouho žádná schůzka nekonala – a to hlavně z jeho vážných zdravotních důvodů – se přečetl zápis z poslední schůze (bez připomínek).
 Po té byli občané obeznámeni s novinkami z dění obce M. Skála, ale hlavně toho, co se týče Mukařova:

–  začal prořez stromů (silnice z Mukařova dolů) ke komunikaci 1/10
 pozn.1

–  že bude nové obousměrné značení (na téže silnici) o omezení pro vozidla delší než 7,5m, s dodatkovou tabulí “Tranzit“ - to označuje povolení pro vjezd obslužné techniky
  pozn.1

–  obeznámení se stavem opravy komunikace “Dráha“
  pozn.2  a do “Končin“  Pozn.3

–  informace o restaurování centrálního kříže na hřbitově ve Sněhově

–  o svozu železného šrotu (9.dubna 2016)

–  o svozu nebezpečného odpadu (10. dubna 2016)

–  o svozu velkoobjemového odpadu (buď 11, nebo 18. dubna)

–  též i vysvětlení o elektroodpadu, že se je ho možné odevzdat na Obecním úřadu, nebo po telefonické domluvě s Obcí. (podrobnosti budou vyvěšeny)

–  také proběhlo informování o kompostérech a jeho podmínkách užívání


 Následovalo jednání, kam umístnit kontejnér na svoz bioodpadu – návrh je na “koupaliště“ v pravo v rohu.

 Také návrh pana starosty M. Rezlera o vyrobení a umístění uzamykatelné vývěsní skříňky ( tzv. Úřední deska) se ujal a “správu“ této tabule by se ujal pan Charvát.

 O větvích z prořezů stromů se už déle diskutovalo – v Mukařově nejde jen o ojedinělou akci – pálení čarodějnic, ale je to věc celoroční, kdy si to vzali za své místní hasiči a dle potřeby jej likvidovali. V současné době probíhá jednání o novém “sběrném místě“, neboť se poněkud změnili vlastnické práva pozemku.

 K diskuse o směně pozemku, o kterou zažádal pan Hloušek – jedná se o p.č.518 o výměře5.521 m2 (orná půda – viz. příloha) za obecní pozemek p.č.569 o výměře 1769 m2 (stavební pozemek – viz. Příloha) – ně jednalo déle a stanovisko je: posouzení platného aktuálního cenového rozdílu pozemků a doplacení jeho rozdílu.

 Je zde žádost o opravu přístupové cesty od silnice k budově bývalé školy – jistě se zde bude muset hlavně objasnit o čí pozemek se jedná. (foto se dodá...)
Máme žádost o objasnění a uvedení pozemku nad “koupalištěm“ do původního stavu, neboť zde “někdo“ na plot (dodá se foto) naházel bordel!  Dle možných a vzpomenuvších občanů by snad měl být pozemek obce, jenž se kdysi pronajal Švecovi.

 Také nás zajímá, jak a co dál s autobusovou zastávkou na Filkách – jestli se bude pokračovat nebo je to konečný stav – dodám foto i další doplňující zprávu, hned po “návštěvě“ zastávky.

 Pan Pivrnec Zdeněk se velice zajímá o dvě hromady posypu na zimu, jenž byly po dohodě složeny na jeho pozemku – zda je někdo neukradl či si je obec odvezla zpět či někam jinam.

 Také dodám podrobnější materiál o světlech veřejného osvětlení na Protivně od autobusové zastávky do vsi – na zastávce jsou 3 světla a dále se jde potmě...


 Následovalo poděkování přítomným občanům a rozloučení.


Za OV – Hajný R.


Pozn.1
Tonážní omezení na silnici nelze umístit, protože na trase pro něj není důvod. Na 1/10 před odbočkou na Mukařov bude z obou směrů omezení pro vozidla delší 7,5 m (do této délky se nevejde ani obyčejný náklaďák) s dodatkovou tabulkou "Tranzit", což znamená povolení vjezdu popelářů, když někomu povezou uhlí, materiál apod. Po schválení PČR nechají značky objednat, rozmístěny budou nejpozději do konce dubna.

Pozn.2
je hotový projekt, získané povolení stavebního úřadu a podaná žádost o dotaci - rekonstrukce bude provedena i kdyby dotace nedopadla. Bude celoplošná oprava asfaltem, ve spodní části bude opraven propustek. Až ze soutěže vzejde firma, která bude opravu provádět, bude svolána schůzka s majiteli přilehlých nemovitostí, aby byli informováni a mohli se se zhotovitelem dohodnout např. na sklonech komunikace z důvodu odtékání vody.

Pozn.3
Komunikace do Končin byla provizorně opravena, během léta by měla být zpracována dokumentace a na podzim podána žádost o dotaci


Příloha:

Pozemek 518

Pozemek 569

Naposledy editovano admin at 20/03/2016 08:27:52

Top

[Cituj]
admin (Owner)
19/10/2015 19:54:03
(451 weeks ago)

Příspěvky: 231
Czech Republic    

ZÁPIS ZE SCHŮZE OSADNÍHO VÝBORU DNE 16.10.2015

 Po dlouhé době se konala schůze Osadního výboru Mukařova – důvodem bylo delší onemocnění předsedy OV.
 Po přivítání všech občanů – obvzláště pana starosty O.Ú.M.Skály M.Rezlera, jenž hned dostal slovo a obeznámil přítomné s novinkami z obce (např. Kotlíkovou dotaci, jenž se rozeběhne 18.1.2016; změnu koeficientu daní z nemovitostí a pozemků z 1,0 na 1,4; úplné uzavření silnice Sněhov-M.Skála ve dnech 19.10.-21.10 a 29.10.-30.10.;postup při žádostech pro spolky atd.).
 Také se obeznámila změna člena v OV a to místo paní Hemerové, která nemá trvalý pobyt v Mukařově, kterou nahradí L.Nosková.
 Pan starosta nás vyzval k návrhům oprav obecních cest – zde jsou : Končiny, Dráha a to včetně dopravního označení omezení tonáže a průjezdnosti, cesta k panu Musilovi, od Křížků kolem Koušků na Dráhu, zkratka u Ameriky a prostor před hasičárnou.
 Znova se probíralo dopravní značení v obci, kde snad to nejdůležitější je vyřešení průjezdu těžkých vozidel Mukařovem. To se týká také zkratky na Filkách. V Zelcích by šlo o omezení rychlosti na 50km/hod. Případně i označit jako osadu Želeč.
 Bylo také obeznámeno osazenstvo o postupu s „koupalištěm“ - tak jen krátce: jde o havarijní stav, kdy voda teče nejen ven z nádrže, ale i dovnitř – tak to je prvořadý úkol. 2) – zpevnění břehu, jenž začal sjíždět. 3) svedení nových přepadů za nový vypouštěcí ventil a nově až do Mukařovského potoka. Také by mělo dojít i na plot, možná i přítok, likvidace nevzhledných „toalet“.
 Na dotaz co s pneumatikami – tak odvézt do sběrného dvora v Žel.Brodě.
 Po krátké diskusi se zasedání OV ukončilo.

Za OV – Hajný R.
Top

[Cituj]
admin (Owner)
15/03/2015 15:06:30
(483 weeks ago)

Příspěvky: 231
Czech Republic    

ZÁPIS Z VEŘEJNÉ SCHŮZE 13.3.2015

Hajný R. přivítal občany Mukařova a poděkoval jim za jejich hlasy v komunálních volbách a seznámil je s děním a novinkami z M.Skály.

 Švermová - dotaz na dopravní značení, které už bylo v minulosti několikrát projednáno a žádné změny nejsou.

 Bryknar - na novém mostě není označená tonáž - ani na prostředním - na spodním je 9t/jediné vozidlo 22t. Také upozornil na jen částečné pročištění na krajnicích od roští a na nebezpečné větve - hlavně na stromy, které jsou rizikově nahnuty nad vozovku a jaké je ochranné pásmo silničářů.

 Celkově se občané shodli, že je nutno dát dopravní značení na omezení tonáže s výjimkou dopravní obslužnosti. Stav vozovky je jednohlasně v havarijním stavu a je nutno okamžitě začít s nápravou.


 Hlavní bod - volby: došlo na různé návrhy, ale shodli jsme se, že je dobré, aby ve výboru byli lidé, kteří mají zájem a jsou ochotní něco udělat pro naší obec.

Na konec Hajný R. poděkoval za účast a jejich návrhy a podněty. Také se dohodl další termín Osadního výboru - 3.4.2015 od 18.hod.

členové Osadního výboru:
Šverma M.
Bartůňková R.
Šäfrová J.
Charvát M.
Stránský O.
Hemerová E.
předseda: Hajný R.zdroj: Hajný R.

Naposledy editovano admin at 15/03/2015 16:30:00

Top

1
<< Předchozí      Další >>

Nemáte povolení příspavat do fora.

Rychlý skok:


2010 - 2024 by charvic


foto

Oznámení:

Odkazy
Krajský úřad LK
Portál veřejné správy
...::MALÁ SKÁLA::...
Úřední deska MALÁ SKÁLA
Maloskalský ZPRAVODAJ
Formulář - závady v obci
Osadní výbor Mukařov
SDH Mukařov
TcJ SOKOL Mukařov
farma Mukařov
kopaninsky-hrbet.mistecko.cz
Mukařov na WIKIPEDII
Reklama

Tady může být
vaše reklama!!!

Kontakt ZDE


Vysvětlení
Stránky jsou optimalizovány pro prohlížeč Firefox a v Internet exploreru nebo i jiných prohlížečích nemusí být zobrazeny korektně.


Stránky vznikly pouze proto, že jsem měl pocit že něco takového tu chybí...